معرفی
نام گروه:
ژنتیک
معرفی

باتوجه به اهمبیت بیماریهای ژنتیک این گروه اقدام به تشخیص ناهنجاریها و مشاوره مناسب به زوجین بویژه در زمینه ناباروری و سقط مکرر ارائه مینماید.  

زمینه های فعالیت:

زمینه های فعالیت

  • مشاوره ژنتیک
  • تشخیص بیماریهای ژنتیکی یه شرح زیر:

آزمایشگاه ژنتیک دارای دو بخش سیتوژنتیک و مولکولی  که متمرکز بروی تشخیصهای ژنتیک ناباروری وسقط مکرراست ،می باشد.

سیتوژنتیک

1-انجام کاریوتایپ بروی نمونه های خون و مغز استخوان

2-FISH(در حال راه اندازی ،مقدمات انجام گرفته است.)

3-PGD (آمادگی جهت آزمایشات اولیه)

 

مولکولی

1-بررسی حذفهای کروموزوم Y

2-بررسی پلی مورفیسم ژنهای مرتبط با ناباروری مانند رسپتورهای FSH,LH....

3-Real time PCR- جهت مارکرهای سرطانی

4-تشخیص جنسیت از طریق بررسی ژن SRY 

اطلاعات تماس
تلفن: 03518247085
فکس: 03518247087
پست الکترونیک: info@yazdivf.org
صندوق پستی:
کدپستی: 8916877391
نشانی پستی: یزد صفاییه خیابان بوعلی مرکز ناباروری
اعضاء
پروژه ها
عنوان:
مقایسه فراوانی پلی مورفیسم ژن װpvu در بیماران در معرض سندرم تحریک بیش از حد تخمدان) OHSS) و بیماران با پاسخ کم و نرمال
وضعیت: انجام شده
توضیحات:
عنوان:
بررسی common deletion میتوکندریایی وطول تلومر در سلولهای بنیادی طی پاساژهای مختلف
وضعیت: انجام شده
توضیحات:
عنوان:
بررسی پلی مورفیسم ژن P53کدون 72 دربیماران دارای سقط مکرر
وضعیت: انجام شده
توضیحات:
عنوان:
بررسی میزان سل لگنی در بیماران نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری از طریق PCR
وضعیت: انجام شده
توضیحات:
عنوان:
مقایسه فراوانی هلیکوباکترپیلوری در زنان بارور و نابارور
وضعیت: انجام شده
توضیحات:
عنوان:
بررسی وضعیت ژن تسریع کننده انتقال سروتونین در افراد معتاد
وضعیت: انجام شده
توضیحات:
عنوان:
بررسی پلی مورفیسم ژن VEGF در بیماران سقط مکرر
وضعیت: انجام شده
توضیحات:
عنوان:
بررسی رابطه بین پلی مورفیسم ژن گیرنده استروژن و نتایج حاصل از تحریک تخمک گذاری
وضعیت: انجام شده
توضیحات:
عنوان:
بررسی تاثیر درمان هپارین در بیماران IVF failure
وضعیت: انجام شده
توضیحات:
عنوان:
بررسی ارتباط پلی مورفیسم های װpvu وxbal ژن استروژن رسپتور آلفا و تنگی عروق کرونردر زنان آنژیوگرافی شده در مرکز قلب افشار
وضعیت: انجام شده
توضیحات:
عنوان:
بررسی میکرودلیشن کروموزوم Y در مردانی که همسرانشان دچار سقط مکرر شده اند.
وضعیت: انجام شده
توضیحات:
عنوان:
بررسی رابطه بین پلی مورفیسم ژن گیرنده استروژن و نتایج حاصل از تحریک تخمک گذاری
وضعیت: انجام شده
توضیحات:
عنوان:
بررسی رابطه بین پلی مورفیسم ژن گیرنده استروژن و نتایج حاصل از تحریک تخمک گذاری
وضعیت: انجام شده
توضیحات: